Bệnh viện tự ý mượn hóa chất không trúng thầu làm xét nghiệm cho bệnh nhân

Bệnh viện Mắt Bình Định không trúng thầu mặt hàng hóa chất Creatinine, nhưng tự ý mượn hóa chất này của một doanh nghiệp để thực hiện dịch vụ xét nghiệm cho bệnh nhân, không tiến hành nhập kho, không thông qua bộ phận tài chính kế toán…

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau giải trình về 'việc làm của con gái'

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau giải trình thông tin con gái Giám đốc Bệnh viện này làm việc tại đơn vị trúng thầu, nhưng đã nghỉ hơn 1 năm khi bệnh viện mời thầu…