Học sinh tại TP.HCM sẽ học môn tin học theo chuẩn quốc tế như thế nào?

Học sinh tại TP.HCM sẽ học môn tin học theo chuẩn quốc tế như thế nào?

Với đề án Nâng cao năng lực sử dụng tin học từ năm 2020-2025, học sinh phổ thông tại TP.HCM sẽ đạt những chứng chỉ theo chuẩn quốc tế, tùy từng bậc học.

Giáo dục

Top