Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp bị đề nghị cách chức tỉnh ủy viên

Chánh án và 2 Phó chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp bị đề nghị kỷ luật do để xảy ra sai phạm. Trong đó, vị Chánh án bị đề nghị cách chức tỉnh ủy viên.

Đồng Tháp: Tòa dừng xử để nhờ công an dẫn giải nhân chứng đến

Tòa quyết định dừng xử để chờ lực lượng công an dẫn giải hai nhân chứng nữ có lời khai tận mắt nhìn thấy bị cáo đánh người nhưng chưa từng xuất hiện để đến tòa làm chứng.