Steve Jobs đã 'lừa' tất cả chúng ta khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên

Steve Jobs đã 'lừa' tất cả chúng ta khi ra mắt chiếc iPhone đầu tiên

Đằng sau sự ra mắt của iPhone, mọi thứ không hoàn hảo đến như vậy.

Công nghệ

Top