Gia đình nhạc sĩ lên tiếng khi 'Nhớ về Hà Nội' bị chế lời

Phía gia đình cố nhạc sĩ Hoàng Hiệp không đồng tình khi 'Nhớ về Hà Nội' được sử dụng làm nhạc nền quảng cáo.