Chuyên gia quốc tế: Nội lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố

Chuyên gia quốc tế: Nội lực của nền kinh tế Việt Nam ngày càng được củng cố

Các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Việt Nam như: Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam – bà Caitlin Wiesen; Giám đốc Quốc gia Quỹ Friedrich Naumann Foundation (FNF) tại Việt Nam – GS.TS Andreas Stoffers; Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng ...