Chủ tịch AFF khen ngợi bóng đá Việt Nam hết lời

Chủ tịch AFF Khiev Sameth đã đánh giá cao những đóng góp của bóng đá Việt Nam đối với sự phát triển chung của bóng đá khu vực cũng như các đề cử danh hiệu xuất sắc năm 2019 của AFF.