Ông Đoàn Ngọc Hải phá lệ nhận tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Trước những thiệt hại nặng nề mà đồng bào miền Trung đang phải trải qua, ông Đoàn Ngọc Hải quyết định phá lệ nhận tiền đi cứu trợ.