Tìm vợ bất thành, người đàn ông đâm chết mẹ vợ

Đến nhà tìm vợ mình nhưng không thấy, Mai xảy ra cự cãi rồi dùng dao đâm chết mẹ vợ mình.