VM Sparkling Quy Nhon 2021 ra mắt 5 mẫu áo Finisher

Vận động viên 21 và 42 km về đích hợp lệ sẽ nhận áo Finisher, riêng cự ly 42 km có 4 phiên bản áo tùy theo thành tích.