Thưởng Tết Nguyên đán 2022 cao nhất ở Bạc Liêu bao nhiêu?

Có 28 doanh nghiệp dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190.000 đồng.

Báo Giao ThôngBáo Giao Thông

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Bạc Liêu, qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, mức lương cao nhất của người lao động tại các doanh nghiệp trong năm 2021 cao hơn 19 triệu đồng so với năm 2020.

Đồng thời, mức thưởng cao nhất Tết Dương lịch năm 2022 cao hơn khoảng 9 triệu đồng so với năm 2021; còn mức thưởng cao nhất Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn 10 triệu đồng so với năm 2021.

Có 28 doanh nghiệp ở Bạc Liêu có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. (Ảnh minh họa)

Về tiền lương năm 2021, qua thống kê chưa đầy đủ cho thấy, tiền lương thực trả năm 2021 cao nhất là 89 triệu đồng/tháng và thấp nhất là 3,3 triệu đồng. Cụ thể, công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (cao nhất 54 triệu đồng, thấp nhất 5,5 triệu đồng); công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước (cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 3,4 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 50 triệu đồng, thấp nhất 3,3 triệu đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 89 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

Theo Sở LĐ-TB&XH Bạc Liêu, có 13 doanh nghiệp dự kiến có thưởng Tết Dương lịch 2022, mức cao nhất là 30 triệu đồng và thấp nhất là 20.000 đồng. Trong đó, công ty có 100% vốn nhà nước (cao nhất 20 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); công ty có cổ phần của Nhà nước (cao nhất 9 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 20.000 đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 30 triệu đồng, thấp nhất 6 triệu đồng).

Trong khi đó, có 28 doanh nghiệp có dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, với mức thưởng cao nhất 90 triệu đồng và thấp nhất 190.000 đồng.

Cụ thể, công ty có 100% vốn nhà nước (cao nhất 27 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); công ty có cổ phần của nhà nước (cao nhất 31,6 triệu đồng, thấp nhất 2 triệu đồng); doanh nghiệp dân doanh (cao nhất 90 triệu đồng, thấp nhất 190.000 đồng); doanh nghiệp vốn nước ngoài (cao nhất 69 triệu đồng, thấp nhất 3,8 triệu đồng).

Top