Nhà máy in tiền duy nhất Việt Nam: Tăng thu đột biến, doanh số ngàn tỷ

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố doanh thu tăng đột biến trong nửa đầu 2018 trong khi lợi nhuận vượt kế hoạch năm. Kế hoạch lợi nhuận năm khá thấp trong khi thù lao cho lãnh đạo tăng lên.

Báo mớiBáo mới

Nhà máy In tiền Quốc gia (Nhà nước nắm 100%) vừa có báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018. Theo đó, doanh thu đạt suýt soát 1 ngàn tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt gần 87 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 60,4 tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với mức 41,8 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017.

Nhà máy in tiền duy nhất Việt Nam: Tăng thu đột biến, doanh số ngàn tỷ Ảnh 1

Vốn chủ sở hữu của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt gần 1,96 ngàn tỷ đồng, so với mức 1,92 ngàn tỷ hồi đầu năm. Tổng tài sản tới cuối tháng 6/2018 đạt 2,34 ngàn tỷ đồng.

Trong năm 2017, lợi nhuận của Nhà máy In tiền Quốc gia đạt 67,8 tỷ đồng. Năm 2018, Nhà máy In tiền quốc gia đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2018 đạt 2.344 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hạ còn 54,24 tỷ đồng.

Như vậy, cho tới thời điểm này, Nhà máy In tiền Quốc gia đã vượt kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Trong vài năm gần đây, lợi nhuận của Nhà máy In tiền Quốc gia liên tục tăng, từ mức 20 tỷ đồng năm 2013 lên 42 tỷ đồng năm 2016 rồi gần 68 tỷ đồng năm 2017 do hoạt động in tiền của nhà máy tăng mạnh, làm 2-3 ca/ngày.

Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Thù lao của lãnh đạo của nhà máy cũng tăng nhanh, từ mức 6,7 tỷ đồng cho 11 lãnh đạo lên dự kiến 8,9 tỷ đồng lương thưởng cho 12 lãnh đạo năm 2018.

Việt Nam Gia Công doanh thu Lợi nhuận Vượt kế hoạch
Top