Khẩn: TP.HCM ra hướng dẫn mới về cấp mã QRCode cho các phương tiện vận tải

Tối muộn 1.8, Sở GTVT TP.HCM ra thông báo một số nội dung liên quan giấy nhận diện có mã QR – tạo luồng xanh cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16

Báo Thanh NiênBáo Thanh Niên
Mẫu mới Giấy nhận diện có mã QR đối với các xe vận tải hàng hóa

Thông báo mới được áp dụng với 2 đối tượng: phương tiện vận tải hành hóa và phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia.

Trường hợp phương tiện vận tải hàng hóa đã được các Sở GTVT cấp (phê duyệt) Giấy nhận diện có mã QR thông qua phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn" của Tổng cục đường bộ Việt Nam, phương tiện được tiếp tục sử dụng để đi, đến, đi qua các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 cho đến khi có thông báo mới.

Đối với Giấy nhận diện có mã QR được cấp thông qua phần mềm của Sở GTVT TP.HCM (thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối), phương tiện tiếp tục sử dụng (được tự động gia hạn) đến hết ngày 15.8.

Trường hợp có thay đổi các nội dung trong giấy nhận diện (lộ trình, loại hàng hóa vận chuyển, thay đổi người lái xe,...), hoặc không có nhu cầu sử dụng, thì chủ phương tiện phải đăng ký lại (trên phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn" ) hoặc thông báo đến Sở GTVT TP.HCM (nếu cấp từ phần mềm của Sở này) để điều chỉnh hoặc chấm dứt hiệu lực của Giấy nhận diện có mã QR đã được cấp.

Khẩn: TP.HCM ra hướng dẫn mới về cấp mã QRCode cho các phương tiện vận tải - ảnh 1
Từ ngày 1.8, dừng việc đăng ký cấp Giấy nhận diện có mã QR cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia trên phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn"

Đối với các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia: Các phương tiện đã được cấp Giấy nhận diện có mã QR thông qua phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn" sẽ hết hiệu lực từ ngày 1.8 và không được gia hạn. Trường hợp giấy nhận diện được cấp từ phần mềm của Sở GTVT TP.HCM (thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối), Sở đã chủ động rà soát và chỉ cấp lại Giấy nhận diện có mã QR, theo mẫu mới cho các phương tiện vận tải đủ điều kiện hoạt động, theo quy định của UBND TP.

Phương tiện vận tải hàng hóa có nhu cầu đăng ký, cấp mới Giấy nhận diện có mã QR sẽ thông qua phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn" của Tổng cục đường bộ Việt Nam.

Sở GTVT TP.HCM tiếp nhận từ các đơn vị đầu mối theo hướng dẫn tại Công văn số 8007 đã ban hành ngày 24.7 về tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông vào thành phố hoặc lưu thông qua TP.HCM (các thông tin chi tiết đã được đăng tải cụ thể trên trang thông tin điện tử của Sở).

Đáng chú ý, từ ngày 1.8, dừng việc đăng ký cấp Giấy nhận diện có mã QR cho các phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia trên phần mềm "luongxanh.drvn.gov.vn". Sở GTVT TP.HCM chỉ cấp Giấy nhận diện (theo mẫu mới) đối với phương tiện vận chuyển công nhân, chuyên gia thông qua các cơ quan, đơn vị đầu mối theo hướng dẫn tại Công văn số 8007; không tiếp nhận và giải quyết đối với trường hợp hồ sơ gửi từ các doanh nghiệp, đơn vị vận tải.

Hà Mai

Top