Túi sinh học tự hủy từ phế phẩm của bắp

Túi sinh học tự hủy từ phế phẩm của bắp

Để giảm thiểu rác thải ra môi trường, nhóm sinh viên năm 2 Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM đã lên ý tưởng sản xuất túi sinh học làm từ phế phẩm của bắp.

Công nghệ & Môi trường

Top