Chính sách riêng tư và bảo mật

Chính sách Bảo mật TinMienTay.Net

Chính sách Bảo mật này được thiết kế để quý khách truy cập trang web của TinMienTay.Net biết những áp dụng về việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và lưu trữ Thông tin Cá nhân (theo định nghĩa bên dưới) mà quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua trang web này. Xin hãy đọc Chính sách Bảo mật này trước khi sử dụng hoặc đăng ký thông tin trên trang web này.

Thu thập Thông tin Cá nhân và Mục đích

TinMienTay.Net thu thập và lưu trữ thông tin của người dùng qua quá trình truy cập của người dùng trên hệ thống của chúng tôi, nhằm để phân tích và tối ưu cho người dùng có thể dễ dàng sử dụng và dễ dàng tìm kiếm trên hệ thống của chúng tôi.

Khi thu thập và sử dụng thông tin về người dùng, chúng tôi có thể hợp đồng với các nhà cung cấp để hỗ trợ chúng tôi trong việc xử lý thông tin đó cho các mục đích đã được nêu ở trên đây. Những nhà cung cấp này được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin và hạn chế sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác. Ngoài ra, để tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh, chúng tôi có thể mua hoặc bán các công ty con hoặc đơn vị thành viên. Là một phần của các giao dịch này, thông tin người dùng của các công ty con hoặc đơn vị thành viên có thể là một trong những tài sản chuyển giao.

Ví dụ về thông tin khách hàng mà chúng tôi thu thập bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail. Một số thông tin được TinMienTay.Net thu thập cũng có thể là dữ liệu liên quan đến một cá nhân cụ thể (“Thông tin Cá nhân”).

Đó là chính sách của chúng tôi để tiến hành các bước cần thiết nhằm bảo đảm tất cả Thông tin Cá nhân của quý khách đó chúng tôi nắm giữ được xử lý một cách công bằng và hợp pháp. Chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để thực hiện và duy trì Chính sách Bảo mật này. Tất cả các nhân viên/cá nhân/đơn vị xử lí dữ liệu của chúng tôi, những người có thể truy cập vào Thông tin Cá nhân đều có nghĩa vụ tôn trọng tính bảo mật Thông tin Cá nhân của quý khách.

Bất kỳ Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích cung cấp dịch vụ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không lưu trữ Thông tin Cá nhân lâu hơn thời hạn cho phép của pháp luật quy định và cần thiết theo yêu cầu của mục đích này.

Chuyển Giao Thông tin Cá nhân

Thông tin Cá nhân của quý khách có thể được chuyển giao cho các quốc gia bên ngoài Khu vực để thực hiện các dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách cần chấp thuận sự chuyển giao như vậy. Ngoài ra, nếu quý khách đăng Thông tin Cá nhân của mình lên những khu vực sử dụng chung công khai của trang web, các thông tin này có thể sẽ được truy cập bởi những cá nhân tại các quốc gia ngoài khu vực, nơi có thể không có luật bảo vệ dữ liệu toàn diện như các quốc gia thuộc khu vực.

Chúng tôi sẽ giám sát thường xuyên trên cơ sở tuân thủ các điều khoản của pháp luật địa phương và quy định của các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như nhà cung ứng và nhà thầu, các đơn vị đang xử lý Thông tin Cá nhân do chúng tôi tổ chức.

Truy cập và hiệu chỉnh

Quý khách có thể tìm Thông tin Cá nhân của mình mà TinMienTay.Net hiện có bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ thư điện tử được đăng tải trên hệ thống. Chúng tôi sẽ xác nhận yêu cầu của quý khách trong vòng 2 tuần. Trong trường hợp chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi sẽ đưa ra lí do từ chối thích đáng.

Để giữ thông tin Cá nhân của quý khách được chính xác, cập nhật và đầy đủ, vui lòng liên hệ với chúng tôi về bất cứ thông tin không chuẩn xác. Chúng tôi sẽ cập nhật hoặc hiệu chỉnh Thông tin Cá nhân mà chúng tôi hiện có.

Các trang web TinMienTay.Net

Các điều khoản sau đây mô tả cam kết của chúng tôi đối với việc bảo vệ Thông tin Cá nhân vì các điều khoản này áp dụng cho các trang web TinMienTay.Net.

Thu thập Thông tin Cá nhân trên các trang web TinMienTay.Net

Người truy cập có thể truy cập vào hầu hết các khu vực của trang web này mà không cần khai báo họ là ai hoặc không cung cấp thông tin bất kì về bản thân. Tuy nhiên, một số dịch vụ tương tác của chúng tôi yêu cầu người truy cập tự nhận biết mình để kích hoạt chức năng tương tác. Trên trang web này, TinMienTay.Net có thể yêu cầu người truy cập cung cấp Thông tin Cá nhân.

Chủ động thu thập Thông tin Cá nhân và mục đích

Trong lúc quý khách truy cập vào trang web này, TinMienTay.Net chủ động thu thập thông tin từ người truy cập bằng cách đặt ra các câu hỏi cụ thể và cho phép người truy cập trao đổi thông tin trực tiếp với TinMienTay.Net qua e-mail. Một số thông tin quý khách gửi đi có thể là Thông tin Cá nhân.

Một số khu vực của trang web này có thể yêu cầu quý khách gửi Thông tin Cá nhân để quý khách được hưởng lợi ích từ các tính năng cụ thể (chẳng hạn email thông báo hoặc nhận bản tin nội bộ). Quý khách sẽ được thông báo tại mọi điểm thu thập thông tin trong đó thông tin nào được yêu cầu cung cấp và mục đích là gì.

Thụ động thu thập Thông tin Cá nhân và mục đích

Khi quý khách lướt qua một trang web, một số thông tin nhất định có thể được thu thập thụ động (có nghĩa là, thông tin được tập trung mà không cần sự chủ động cung cấp thông tin của quý khách) bằng cách sử dụng nhiều phương tiện và công nghệ khác nhau như địa chỉ Giao thức Internet (IP), cookies (xem phần kế tiếp), kí tự nhận dạng Internet và thu thập dữ liệu điều hướng.

Trang web này sử dụng các địa chỉ Giao thức Internet (IP). Một Địa chỉ Giao thức Internet (IP) là một con số do nhà cung cấp dịch vụ Internet phân cho máy tính của quý khách, do đó quý khách có thể truy cập vào Internet và thông thường được xem là thông tin nhận diện không mang tính cá nhân, bởi vì trong hầu hết mọi trường hợp một địa chỉ Giao thức Internet (IP) thường hay thay đổi (thay đổi mỗi khi quý khách truy cập vào Internet), hơn là cố định (duy nhất đối với một máy tính của một cá nhân sử dụng cụ thể). Chúng tôi sử dụng địa chỉ Giao thức Internet (IP) của quý khách để chẩn đoán vấn đề từ máy chủ của chúng tôi, báo cáo thông tin tổng hợp, quyết định lộ trình nhanh nhất cho máy tính quý khách khi kết nối đến trang web của chúng tôi, quản trị và nâng cấp trang web này.

Cookies

Cookies là các tập tin văn bản nhỏ mà một trang web có thể gửi tới trình duyệt của người sử dụng để lưu trữ trên ổ đĩa cứng. Cookies hỗ trợ khả năng sử dụng trang web thuận tiện hơn bằng việc lưu trữ và quản trị tình trạng, ứng dụng, ưu tiên và các thông tin khác của người sử dụng; chúng được sử dụng phổ biến và nói chung là được chấp nhận. Phần lớn các trình duyệt được thiết lập để chấp thuận cookies nhưng người sử dụng có thể điều chỉnh để từ chối nhận chúng hoặc được cảnh báo khi có cookies đang được gửi đến.

Khi quý khách xem trang web này, TinMienTay.Net có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của quý khách dưới dạng của một tập tin cookie. Chúng tôi sử dụng cookies để lưu trữ thông tin mà chúng tôi có thể vận dụng để cải thiện nội dung trang web của mình và tùy chỉnh trang web phù hợp với sở thích của quý khách. TinMienTay.Net cũng sử dụng cookie để thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng của http://TinMienTay.Net. TinMienTay.Net không thông qua bất kỳ thông tin nào từ bất kỳ cookie TinMienTay.Net hoặc việc sử dụng của nó. Cookie chỉ có thể được truy cập bởi TinMienTay.Net.

Chúng tôi xem xét các thiết lập trình duyệt của quý khách để phản ánh sự đồng ý, hoặc từ chối của quý khách, đối với các tập tin cookie được sử dụng trên website của chúng tôi. Trong trường hợp quý khách không mong muốn nhận các cookies, hoặc quý khách mong muốn nhận cảnh báo trước khi một cookie đang được sử dụng, quý khách có thể cập nhật các thiết lập của trình duyệt trên thanh cài đặt của trình duyệt quý khách đang dùng. Xin vui lòng tham khảo tài liệu được cung cấp bởi nhà cung cấp trình duyệt nếu quý khách không chắc chắn cách thực hiện. Tuy nhiên cần lưu ý, nếu quý khách hoặc quản trị viên của quý khách đã vô hiệu hóa các tập tin cookie, trang web sẽ không hoạt động đúng.

Chúng tôi cũng sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (chẳng hạn như Google Analytics) để thu thập thông tin tổng hợp về lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Những dịch vụ của bên thứ ba sử dụng cookie để cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng phi cá nhân về lượt viếng thăm của quý khách đến trang web này (ví dụ như số lượng viếng thăm, địa điểm mà từ đó quý khách viếng thăm trang web này và số lượng trang mà quý khách đã truy cập vào trang web này). Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện các bài trình bày và nội dung của trang web. Xin lưu ý rằng dữ liệu được thu thập bởi các dịch vụ của bên thứ ba bên ngoài TinMienTay.Net – nếu có – sẽ không bị chi phối bởi chính sách bảo mật này, mà theo chính sách bảo mật của bên thứ ba tương ứng.

Thông tin thêm về cách Google xử lý thông tin của quý khách có tại http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Nếu quý khách muốn vô hiệu hóa Google Analytics trên trình duyệt, xin vui lòng truy cập http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Địa chỉ email (chỉ khi thuê bao có liên quan)

Nếu quý khách đăng kí với email thông báo của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ email của quý khách. Địa chỉ này chỉ được sử dụng cho mục đích thông báo thông tin cho quý khách như quy định. Nếu không muốn đăng kí trong danh sách nhận email thông báo của TinMienTay.Net, quý khách có thể thực hiệnvào bất kỳ thời điểm nào như quy định trong mỗi email quý khách nhận được hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ TinMienTay.Net|@|gmail.com.

An ninh

TinMienTay.Net thực hiện tất cả các bước phù hợp có thể để bảo vệ Thông tin Cá nhân của quý khách mà TinMienTay.Net đã thu thập thông qua việc sử dụng trang web này và để bảo vệ những Thông tin Cá nhân này khỏi việc mất mát, sử dụng sai, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hoại. Quý khách nên lưu ý rằng truyền dẫn internet không thể đảm bảo an ninh 100% và không thể tránh khỏi lỗi sự cố. Đặc biệt, email gửi đến hoặc đi từ trang web này có thể không an toàn, và do đó quý khách cần cẩn trọng đưa ra quyết định những thông tin nào quý khách nên gửi đến chúng tôi qua email. Hơn nữa, khi sử dụng mật khẩu, mã số cá nhân, hoặc các tính năng truy cập đặc biệt khác trên trang web này, quý khách cũng có trách nhiệm bảo vệ, đảm bảo an ninh cho chúng.

Đường dẫn kết nối đến các trang web khác

Trang web này có thể chứa các đường dẫn kết nối hoặc tham chiếu đến các trang web khác như một tiện ích cho người truy cập. Xin lưu ý rằng TinMienTay.Net không chịu trách nhiệm đối với các quy định bảo mật hoặc nội dung của các trang web khác đó, và trong mọi trường hợp, Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho các trang web khác. Chúng tôi khuyến nghị quý khách đọc chính sách bảo mật của mọi trang web mà quý khách truy cập.

Chấp thuận của quý khách

Trừ trường hợp để nếu, chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý khách để cải thiện nội dung trang web của TinMienTay.Net, để tùy chỉnh trang web theo sở thích của quý khách, để trao đổi thông tin với quý khách (nếu quý khách có yêu cầu), để phục vụ các mục đích nghiên cứu và tiếp thị của chúng tôi và nhằm cho các mục đích được quy định trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý khách khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, lệnh của tòa án, hoặc chỉ thị của chính phủ.

Bằng việc sử dụng trang web này, quý khách chấp thuận tuân thủ các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Bất cứ khi nào quý khách gửi thông tin qua trang web này, quý khách đều đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân của quý khách theo Chính sách Bảo mật này.

Hiệu chỉnh

TinMienTay.Net có thể hiệu chỉnh Chính sách Bảo mật này. Quý khách đồng ý tuân thủ theo bất kỳ hiệu chỉnh nếu có và nên định kỳ truy cập trang này để xác định các điều khoản hiện tại mà bạn phải tuân thủ.