Cận cảnh lắp ráp toa tàu Metro số 1 đầu tiên vào đường ray ở depot Long Bình

Trong suốt quá trình hạ tàu và lắp ráp vào đường ray, các kỹ sư đã theo sát, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống đường ray, bánh lăn và toa tàu.

Báo người lao độngBáo người lao động

[Video] Lắp ráp tàu Metro đầu tiên vào đường ray depot Long Bình

Đức Huy - Lê Duy

Lắp Ráp
Top