Cà Mau: Quy định mức thu đối với 6 nhóm khai thác và sử dụng khu vực biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định 15 quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Báo Tin Tức TTXVNBáo Tin Tức TTXVN
Khu vực Mũi Cà Mau nhìn từ trên cao. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, UBND tỉnh quy định rõ mức thu tiền sử dụng khu vực biển liên quan đến 6 nhóm đối tượng chính từng hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Cụ thể, nhóm 1, sử dụng khu vực biển để nhận chìm có mức thu là 18.000 đồng/m3.

Nhóm 2 có mức thu 6,5 triệu đồng/ha/năm được áp dụng đối với trường hợp sử dụng khu vực biển làm cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi và các cảng, bến khác; làm vùng nước trước cầu cảng, vùng quay trở tàu, khu neo đậu, khu chuyển tải, luồng hàng hải chuyên dụng, các công trình phụ trợ khác; vùng nước phục vụ hoạt động của cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền, xây dựng cảng tàu vận tải hành khách; vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng, khu du lịch vui chơi, giải trí, thể thao trên biển; khu neo đậu, trú nghỉ đêm của tàu (thuyền) du lịch; khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản; trục với hiện vật khảo cổ.

Nhóm 3 sử dụng khu vực biển để xây dựng cáp treo, các công trình nổi, ngầm, lấn biển, đảo nhân tạo, xây dựng dân dụng..., có mức mức thu là 6 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 4 sử dụng khu vực biển để xây dựng hệ thống đường ống dẫn ngầm, lắp đặt cáp viễn thông, cáp điện, mức thu là 6,5 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 5 sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng cá, mức thu là 4 triệu đồng/ha/năm.

Nhóm 6 sử dụng khu vực biển để khai thác năng lượng gió, sóng, thủy triều, dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác, mức thu là 3 triệu đồng/ha/năm.

UBND tỉnh Cà Mau quy định trường hợp trong cùng một khu vực biển có nhiều hoạt động sử dụng khu vực biển theo các mục đích khác nhau nhưng không xác định được diện tích riêng cho mỗi mục đích sử dụng sẽ áp dụng mức thu cao nhất trong các mục đích sử dụng để tính tiền sử dụng khu vực biển ở khu vực biển được giao cho tổ chức, cá nhân. Đối với hoạt động sử dụng khu vực biển chưa có quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể, UBND tỉnh sẽ quyết định từng trường hợp nhưng mức thu không thấp hơn 3 triệu đồng và không cao hơn 7,5 triệu đồng/ha/năm.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi, Quyết định này không áp dụng đối với việc sử dụng khu vực biển vào mục đích quốc phòng, an ninh. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giao khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh đều là đối tượng áp dụng theo Quyết định 15 của UBND tỉnh.

Top