Bộ Y tế ban hành giấy chứng nhận tiêm gồm 7 mũi vaccine Covid-19

Mũi cơ bản, bổ sung và nhắc lại đều đã được Bộ Y tế đưa vào nội dung giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19.

Zing - Tri thức trực tuyếnZing - Tri thức trực tuyến

Ngày 7/1, Bộ Y tế đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19.

Cụ thể, mẫu mới được bổ sung các thông tin liên quan mũi tiêm liều cơ bản (3 mũi), liều bổ sung (một mũi) và liều nhắc lại (3 mũi) theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19 mới (trái) và cũ. Ảnh: BYT.

Theo quy định của Bộ Y tế, tất cả người dân đã tiêm vaccine Covid-19 đều sẽ nhận được giấy xác nhận tiêm có đầy đủ thông tin về thời gian tiêm, tên người tiêm, tên loại vaccine được tiêm... Bên cạnh đó là có đóng dấu xác nhận của đơn vị thực hiện tiêm chủng.

Do đó, nếu người dân đã hoàn thành việc tiêm chủng nhưng chưa hoặc không được cấp giấy cần liên hệ đến nơi tiêm để được hướng dẫn về vấn đề này.

Top