An Giang: Hỗ trợ thanh niên trong quá trình khởi nghiệp

Ngày 6/1, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Tỉnh đoàn An Giang đã tổ chức phát động Chương trình “Thanh niên khởi nghiệp” năm 2017 và Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp .

Báo Tin TứcBáo Tin Tức
Ho tro thanh nien trong qua trinh khoi nghiep - Anh 1
Sự kiện thu hút sự tham dự của hơn 200 thanh niên, sinh viên từ Trường đại học An Giang, Cao đẳng Nghề An Giang cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt doanh nghiệp trẻ tỉnh An Giang khởi nghiệp thành công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh nhấn mạnh, Chương trnh “Thanh niên khởi nghiệp” nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên trong quá tr ình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên, sinh viên; từng b ước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên; huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp , phấn đấu đến năm 2020, tỉnh có khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động.

Chương trình hướng tới ba đối tượng để tập trung hỗ trợ gồm sinh viên các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng (tập trung hỗ trợ các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp); thanh niên nông thôn có nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp); doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên mới đăng k ý kinh doanh (tập trung vào hỗ trợ về quản trị doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, tiên phong hội nhập).

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh kêu gọi người dân tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện chương trình “khởi nghiệp”; coi khởi nghiệp không chỉ là một con đường kinh doanh ; nhằm khơi dậy tính sáng tạo, năng động trong lao động, sản xuất và tính sẵn sàng, dám nghĩ, dám làm để làm giàu, thoát nghèo; tạo niềm tin, tâm lý không ngại thất bại, quyết tâm đưa An Giang ngày càng phát triển.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là tấm gương đi đầu trong thực hiện và nhân rộng các mô hình làm giàu, thoát nghèo; là tuyên truyền viên làm cho chủ trương An Giang khởi nghiệp làm giàu, thoát nghèo lan tỏa ra cả cộng đồng. Từng địa phương, đơn vị chú trọng xây dựng và hoàn thiện đề án, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xác định các giải pháp, lộ trình một cách cụ thể; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức; chủ động tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách hợp lý nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình “khởi nghiệp tỉnh An Giang” năm 2017.

Tại lễ phát động, các đại biểu đã nghe trình bày về xu thế khởi nghiệp, không gian khởi nghiệp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; chia sẻ kinh nghiệm về doanh nghiệp khởi nghiệp; chương trình doanh nhân trẻ đồng hành với khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp dự án Newcafe…

Top