Vĩnh Long: Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Trà Ôn

Năm 2016 vừa qua được BCĐ xây dựng nông thôn mới (NTM) các cấp đánh giá là một năm gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng 8 xã đạt chuẩn NTM. Chỉ tiêu mỗi huyện xây dựng 1 xã đạt chuẩn NTM.

Thế nhưng đến cuối năm, ngoại trừ 2 huyện Mang Thít và Trà Ôn, các huyện- thị khác đều có các xã điểm còn những tiêu chí (TC) chưa đạt kế hoạch. Vậy, nhờ những nhân tố nào mà huyện Trà Ôn có được xã Thới Hòa xây dựng xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí NTM?

Cán bộ làm NTM ở Trà Ôn luôn có mặt tại những nơi gặp vướng mắc để tháo gỡ khó khăn kịp thời.

Chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch

Theo BCĐ Xây dựng NTM huyện Trà Ôn, ngay từ đầu năm Huyện ủy đã xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng, trong đó có nhiệm vụ xây dựng NTM.

Song song, UBND huyện xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đó, BCĐ huyện bám sát vào các chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của tỉnh mà phân công thành viên BCĐ, các phòng, ban chuyên môn, tổ giúp việc hỗ trợ, hướng dẫn, phúc tra đánh giá việc thực hiện 19 TC xây dựng NTM tại các xã.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền xã trong lãnh chỉ đạo có tập trung, phối hợp chặt chẽ với MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.

Huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó, nhận thức về xây dựng NTM tiếp tục được nâng lên, tạo sự đồng tình thống nhất cao.

Đây là thành công bước đầu của công cuộc xây dựng NTM. Từ đó, huyện đã thực hiện đạt được các chỉ tiêu về phát triển kinh tế- xã hội năm 2016, trong đó có chỉ tiêu xây dựng NTM.

Kinh nghiệm từ thực tiễn

Ông Nguyễn Văn Trạng- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, phát huy kinh nghiệm trong thực hiện xã hội hóa của những năm trước, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn lực đóng góp của nhân dân, đa dạng hóa việc huy động các nguồn lực cho công tác xây dựng NTM, sử dụng vốn công khai, minh bạch, hiệu quả.

Riêng năm 2016, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng NTM của huyện đạt gần 380 tỷ đồng, trong đó vốn các nhà tài trợ, vốn doanh nghiệp hỗ trợ và vốn huy động các nguồn lực từ các tầng lớp nhân dân hiến đất, cây trồng, ngày công lao động,… trị giá trên 86 tỷ đồng.

Thực hiện các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn, quan tâm đầu tư xây dựng các công trình từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh; đồng thời khuyến khích, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư và các doanh nghiệp chung sức xây dựng NTM.

Đến nay, huyện Trà Ôn đã có 3 xã đạt chuẩn NTM là Tích Thiện, Hựu Thành, Hòa Bình và xã Thới Hòa đã được xét để UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016.

Mỗi lần đến công tác tại xã Thới Hòa, chúng tôi đều gặp các cán bộ huyện có mặt theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Huyện cũng chú trọng gắn các phong trào thi đua phát triển kinh tế- xã hội với “chung sức xây dựng NTM”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nên đã thu hút đông đảo người dân tham gia.

Theo ông Nguyễn Văn Trạng, huyện cũng gặp những khó khăn nhưng kinh nghiệm của Trà Ôn có được là nhờ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội trong thực hiện TC xây dựng NTM, trong đó người đứng đầu có vai trò rất quan trọng.

Thực tiễn cho thấy nơi nào các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự quan tâm, quyết liệt thì nơi đó thực hiện NTM về đích sớm.

Đơn cử, ngay từ đầu năm, lãnh đạo huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn được phân công hỗ trợ xã Thới Hòa cũng như các xã khác thực hiện các TC, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp thực hiện đạt TC đăng ký, nâng chất các TC đã đạt; hàng quý có kiểm tra, đánh giá, nếu các giải pháp thực hiện mà đạt hiệu quả không cao, thì phải tìm giải pháp khác để đạt hiệu quả cao hơn.

Các xã nằm trong lộ trình xây dựng NTM giai đoạn 2016- 2020 rà soát lại nhiệm vụ nào đã làm được- chưa làm được, để xây dựng kế hoạch cụ thể và có giải pháp thiết thực.

UBND các xã phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện phong trào thi đua như: phối hợp chặt chẽ với MTTQ, đoàn thể trong việc xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Huy động các nguồn lực xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân để phục vụ cho công tác xây dựng NTM.

Thống nhất cao việc tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân cùng với chính quyền địa phương tích cực tham gia thực hiện các TC trong xây dựng NTM; gắn xây dựng NTM với thực hiện tốt đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương; lựa chọn các TC đăng ký thực hiện trong từng thời điểm phù hợp với điều kiện, khả năng của xã như lựa chọn những TC dễ, ít kinh phí thực hiện trước; đồng thời đưa đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở; kiện toàn bộ máy giúp việc đủ năng lực, sát thực tế là yếu tố quan trọng để tham mưu chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trong thực hiện tiêu chí NTM tại các xã.

Đối với các xã NTM thì quyết tâm tiếp tục giữ vững, nâng chất các TC; các xã còn lại xây dựng kế hoạch với lộ trình, bước đi và giải pháp cụ thể, phù hợp với nội dung TC xây dựng NTM ở địa phương, hướng các phong trào thi đua tập trung vào các nội dung trọng tâm trong xây dựng NTM.

Thực tiễn cho thấy, nhờ có nghị quyết, kế hoạch, lộ trình phù hợp, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao từ trong mỗi cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp nhân dân thì mọi phong trào cách mạng của Đảng luôn thành công, trong đó thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Trà Ôn cũng không ngoại lệ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo: “Phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò người đứng đầu trong việc xây dựng NTM, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên”.

Theo Baovinhlong.com.vn

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Lời khai man rợ của người đàn ông đánh chết con gái của bạn

Vĩnh Long: Bạn của cha đánh bé gái 4 tuổi té ngã đập đầu xuống nền gạch tử vong

Kẻ bạo hành bé 4 tuổi đến tử vong đối mặt mức án nào?