Long An: Một giám đốc kiện Chủ tịch UBND TP Tân An

Cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP Tân An, tỉnh Long An là sai, một giám đốc công ty khởi kiện.