Lời khai của kẻ dùng ớt trét vào mặt người dân cướp tiền ngay tại trụ ATM

Cường chuẩn bị 1 trái ớt vò nát bỏ trong bịch nilon chờ ở trụ ATM để đợi người dân rút tiền ra là cướp.

Kẻ trét ớt cướp tiền ở trụ ATM sa lưới

Vừa rút xong 10 triệu đồng ở trụ ATM thì người đàn ông bị tên cướp trét ớt vào mắt, cướp tiền.