Hơn 100 tỷ đồng xây dựng đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ

Dự kiến công trình sẽ khởi công vào cuối năm 2018 và hoàn thành năm 2020, tại khuôn viên khu hành chính và Trung tâm thể dục thể thao quận Bình Thủy, từ nguồn vận động xã hội hóa.

Từ 1-1-2019, đặt cược thể thao chính thức được luật hóa

Theo điều 68a Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật Thể dục thể thao được Quốc hội thông qua sáng 14-6, Chính phủ sẽ quyết định danh mục các hoạt động thể thao được phép kinh doanh đặt cược, quy định chi tiết về kinh doanh đặt cược thể thao…