Bi thảm đời 3 cô con gái Tào Tháo bị cha gả chung chồng

Đối với Tào Tháo con gái cũng chỉ là một 'món quà' tặng cho hoàng đế, còn số phận của 3 cô con gái này quả là bi thảm một đời.

Phát hiện lăng mộ gần 2.000 năm tuổi chứa thi hài Tào Tháo mang đầy bí ẩn

Sau nhiều năm tìm kiếm, các nhà khảo cổ đã phát hiện lăng mộ ở Hà Nam, Trung Quốc chứa hài cốt của Tào Tháo một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc.