Khám phá 4 ngôi nhà cổ hơn trăm năm tuổi nổi tiếng ở miền Tây

Dù được xây dựng từ thế kỷ trước, nhà cổ Cai Cường, Bình Thủy hay Huỳnh Thủy Lê vẫn lưu giữ được nét kiến trúc xưa.