Tuấn Hưng hoàn tiền cho khán giả, tổ chức đêm nhạc mới

Ca sĩ Tuấn Hưng cũng làm việc với luật sư để làm rõ trách nhiệm các bên liên quan sau sự cố liveshow Ngựa hoang bị hủy.