Nam sinh lớp 8 để lại xe đạp điện, nghi gieo mình xuống cầu tự tử

Để lại xe máy điện trên cầu Kim Thịnh, nam sinh lớp 8 gieo mình xuống cầu và tử vong ngay sau đó.