Khó tin cuộc sống thợ hồ và bán vé số của cháu nội vua Thành Thái

Hoàng tôn Bảo Tài là con trai út của hoàng tử Vĩnh Giu, cháu nội vua Thành Thái và là em ruột vua Duy Tân. Tuy nhiên, cuộc sống hiện nay của Hoàng Tôn Bảo Tài lại vô cùng khó khăn.