Tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII sẽ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu trong Quý IV năm 2017.

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII sẽ được tổ chức tại tỉnh Bạc Liêu trong Quý IV năm 2017.

To chuc Ngay hoi Van hoa, The thao va Du lich dong bao Khmer Nam Bo lan thu VII - Anh 1

Đồng bào dân tộc Khmer Bạc Liêu. Ảnh: baclieu.gov.vn

Theo Quyết định số 1484/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4, Bộ VHTTDL giao Cục Công tác phía Nam chủ trì phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc, các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và Sở VHTTDL, Sở VH, TT các tỉnh, thành phố vùng đồng bào Khmer Nam Bộ tổ chức thực hiện.

Kinh phí được trích từ kinh phí sự nghiệp của Bộ VHTTDL năm 2017 cấp cho Cục Công tác phía Nam; Kinh phí địa phương đăng cai tổ chức, kinh phí các địa phương tham gia Ngày hội do UBND tỉnh, thành phố cấp; kinh phí của các đơn vị phối hợp tổ chức; kinh phí vận động tài trợ theo hướng xã hội hóa.

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ tham gia Ngày hội, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bạc Liêu và Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố vùng đồng bào Khmer Nam Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Theo Dulichvn.org.vn

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Bế mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2017

Bạc Liêu: Sẵn sàng cho Ngày hội Văn hóa Khmer Nam bộ

Bất chấp thời tiết xấu, hàng chục ngàn người dân háo hức xem đua ghe Ngo