Sự thật lời đồn ‘ngọn lửa thần’ chữa bách bệnh ở Long An

Để tận mục sở thị “ngọn lửa thần”, hàng ngàn người dân hiếu kỳ đã ồ ạt kéo về thửa ruộng của gia đình anh Hưng.