15 triệu đồng mỗi giấy phép kinh doanh vũ trường

Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụngphí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Theo đó, với mỗi giấy phép kinh doanh vũ trưởng ở các thành phố lớn phải nộp phí 15 triệu đồng.

Theo Bộ Tài chính, Dự thảo thông tư này quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường. Cơ quan được phép thực hiện cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường là cơ quan được quyền thu phí (sau đây được gọi tắt là cơ quan thu phí).

Mức thu phí, tại các thành phố trực thuộc trung ương (Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng) và tại các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh, mức thu phí thẩm định cấp phép phép kinh doanh karaoke từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 12.000.000 đồng/giấy. Đối với trường hợp các cơ sở kinh doanh muốn cơi nới, tăng thêm phòng, mức thu là 1.000.000 đồng/phòng. Đối với mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vũ trường là 15.000.000 đồng/giấy.

15 trieu dong moi giay phep kinh doanh vu truong - Anh 1

Tại khu vực khác (trừ các khu vực quy định tại Khoản 1 Điều này): Mức thu phí thẩm định cấp phép phép kinh doanh karaoke từ 01 đến 05 phòng, mức thu lệ phí là 3.000.000 đồng/giấy; từ 6 phòng trở lên, mức thu lệ phí là 6.000.000 đồng/giấy; đối với trường hợp các cơ sở kinh doanh muốn cơi nới, tăng thêm phòng, mức thu là 500.000 đồng/phòng. Mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh vũ trường là 10.000.000 đồng/giấy.

Dự thảo Thông tư này cũng nêu rõ, quản lý và sử dụng phí, tổ chức thu phí được để lại 30% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí theo quy định tại Nghị định số /2016/NĐ-CP năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí.

Dự kiến, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Theo Danviet.vn

Loading...

Bài viết cùng chuyên mục

Dân làng chế biến châu chấu 'bao nhiêu cũng hết' nhờ World Cup

Bán lẩu và thịt nướng thu về 3.300 tỷ đồng

Thưởng tỉ đồng, ăn burger trọn đời nếu… có bầu với cầu thủ World Cup